آب شیرین کن،دستگاه آب شیرین کن

تصفیه آب

  • 1.jpg
  • 2.png
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • SCD880.jpg

رزين‌هاي تصفیه آب

 

نمکهای مختلف با غلظت های متفاوت در اب حل می شوند.این نمکها در اب به یونهای باردار تشکیل دهنده شان تجزیه می شوند.ذرات با بار مثبت کاتیون وذرات با بارمنفی آنیون نامیده می شوند.حضور این ناخالصیهای یونی در آب به شدت بر کارکرد مطلوب سیستمهای بخار اثر منفی می گذارد و اصولا برای تمام مصارف صنعتی نامطلوب است . 

 

رزین های تصفیه اب  شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می باشند.در اثر تعویض یون، کاتیون یا آنیون ها موجود در محلول با کاتیون ها وآنیون های موجود در رزین تعویض می شود.

 

رزین های تصفیه آب به چهار دسته تقسیم می شوند :

 

رزین های کاتیونی قوی

 

رزین های کاتیونی ضعیف

 

رزین های آنیونی قوی

 

رزین های آنیونی ضعیف

 

زیست نماینده برند رزین هیدرولایت  

 

 کاربرد عمده و مهم رزين‌ها در سختي‌زدايي آب می باشد.

 

شرکت تهران زيست وارد کننده اصلی رزين‌هاي تبادل يوني و نماینده انحصاری برند هیدرولایت می باشد.
تهران زیست تامین کننده:

 

رزین کاتیونی هیدرولایت جهت حذف کلسیم و منیزیم  
رزین  هیدرولایت رنگبر جهت استفاده در صنایع قند و شکر
رزین هیدرولایت حذف قلیاییت 
رزین هیدرولایت آنیونی

رزین کاتیونی پرولایت انگلیسی c100 جهت حذف کلسیم و منیزیم
رزین کاتیونی پرولایت انگلیسی c100E جهت حذف کلسیم و منیزیم
رزین آنیونی پرولایت انگلیسی A400 جهت حذف آنیون ها
رزین آنیونی پرولایت انگلیسی A400 جهت حذف آنیون ها

 

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار