رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

جدا کننده روغن از آب

اصولاً شناورسازي روغن بر روي سطح پساب و تخليه اين پسابها به منابع آبي، به خصوص آبهاي سطحي سبب ايجاد لايه هاي بد منظره‌اي از مواد شناور مي‌شوند و حيات بيولوژيکي منطقه را بر هم مي‌زند. جداسازي روغن و چربي جهت تصفيه پساب به دو روش انجام مي‌شود:
الف) تصفيه مقدماتي
ب) تصفيه ثانويه

تصفيه مقدماتي به منظور جدا کردن روغن آزاد و تصفيه ثانويه به منظور حذف روغن موجود در امولسيون‌هاي آب و روغن به کار مي‌رود. در مواردي که درصد زيادي روغن به سطح جامدات قابل ته نشيني چسبيده باشد ته نشيني توسط نيروي جاذبه مي‌تواند در کاهش قابل ملاحظه روغن در پساب مفيد باشد.
تصفيه مقدماتي
در تصفيه مقدماتي حذف مواد روغني از پساب، بر اساس اختلاف بين وزن مخصوص روغن و آب صورت مي‌گيرد. سيستم ها و جدا کننده هاي ثقلي جزء اين تصفيه به شمار مي روند که عبارتند از:

1- API (American Petroleum Instituted)
2- PPI (Parallel Plate Instituted)
3- CPI (Corrugated Plate Interceptor)

جدا کننده CPI
جدا کننده CPI نوع جداکننده ثقلي مي باشد که با ايجاد يک جريان آرام بر روي صفحه موجدار باعث جداشدن ذرات روغن از آب به شکلي مؤثر و مقرون به‌صرفه مي‌شود. CPI به شکلي طراحي مي‌شود تا سطح جداسازي را با استفاده از صفحه‌هايي موازي افزايش داده و شرايطي را فراهم آورد تا ذرات ريز روغن از آب حامل جدا گردند. جداسازي بر اساس تفاوت در وزن مخصوص مايعات، دماي آن و دبي صورت مي‌گيرد. اين سيستم جهت حذف ذرات روغن با قطر بزرگتر از شش ميکرون بکار برده مي‌شود. در طراحي سيستم CPI پارامترهاي مهم عبارتند از : ويسکوزيته روغن، دانسيته روغن و دبي آب ورودي. با توجه به پارامترهاي مذکور و بر اساس نياز مصرف کننده، طراحي و ساخت CPI توسط کارشناسان شرکت تهران زيست انجام خواهد گرفت.

   
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار