رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

تغليظ کننده

در بيشتر سيستم‌هاي تصفيه آب، آب دراي مواد آلوده کننده که به تدريج رسوب مي‌کنند مي‌باشد. در چنين شرايطي آب معمولاً کدر بوده و حاوي 0.5-3 % جامدات مي‌باشد. لجن توليد شده تغليظ مي‌‌شود تا تا‌نشيني بهتر شده و پس از آن به يک سيستم خشک‌کننده لجن پمپ مي‌شود، پس از فرايند خشک کردن لجن به دليل تغيير غلطت ايجاد شده در آن به کيکي از لجن تبديل مي‌گردد که حاوي 30-50% جامدات مي‌باشد.
لجن توليدي به يک تغليظ کننده پمپ مي‌شود که داراي يک هم‌زن مکانيکي عمودي مي‌باشد، مخلوط به مدت حدوداً يک دقيقه به آرامي هم زده مي‌شود تا جامدات کوچکتر به فلوکه هاي بزرگتري تبديل شوند. لجن به وجود آمده به جعبه توزيع سرريز کرده و به آرامي داخل صفحه سيلندر غذاهي مي‌شود.‌ فلوکه‌ها داخل سطح صفحات باقي مي‌مانند در حالي که جريان مايع به سرعت از اپنينگ خارج مي‌شود. مايع فيلتر شده جمع‌آوري شده و به سمت خروجي تخليه مي شود. جامدات باقي مانده در سيلندرها نيز در طول سيلندرها به بيرون تخليه مي‌شوند.

تصفیه آب شیرین کن تهران زیست تصفیه آب شیرین کن تهران زیست

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار