رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

فيلتر کربن اکتيو و فيلتر شني

فيلتراسيون عبارت است از جداسازي جامد – مايع که در آن، سيال از داخل يک محيط با مواد متخلخل عبور مي کند تا مواد جامد معلق تا حد ممکن جدا شوند.
فيلترهاي شني تحت فشار در تصفيه آب براي حذف مواد معلق (به صورت پيش تصفيه) و در تصفيه فاضلاب براي افزايش کيفيت پساب تصفيه شده (به صورت تصفيه تکميلي يا پيشرفته) استفاده مي شود.
فيلترهاي تحت فشار کربن فعال در تصفيه به خصوص مواقعي که مشکل طعم، بو و رنگ وجود داشته باشد بکار مي‌رود. هر چند که در مواردي براي حذف بسياري از مواد آلي موجود در آب يا فاضلاب نيز کاربرد دارد. سيليس مورد استفاده در فيلترهاي شني تحت فشار، عموماً از نوع درجه يک (خلوص حداقل 98%) مي‌باشد. کربن مورد استفاده در فيلترهاي کربن فعال تحت فشار، به صورت گرانول بوده و از نوع مرغوب مي‌باشد. فيلترهاي مي‌توانند به صورت دستي، نيمه اتوماتيک و يا تمام اتوماتيک ارائه گردند. فيلترهاي تحت فشار ساخت اين شرکت به صورت کلي TZVF ارائه مي‌گردد. ظرفيت اين دستگاه ها تا 49 متر مکعب بر ساعت مي‌باشد. طراحي و ساخت فيلترهاي تحت فشار بسته به اطلاعات و نياز مصرف کننده مي‌تواند خارج هاي مدل هاي جدول، انجام گيرد.

فلوچارت محاسبات فيلترهاي کربني:

Diameter of Vessel

A=Q/V
D= (4×A/π)^0.5

A:Reqired Area                         V: Velocity of filtration (7.5-12 m/hr)
Q: Flow Rate                             D: Required Diameter

Height of Vessel

H= h+ he+hf

H: Height of Vessel                he: Bed Expantion (60-65% h)
hf: Free Board                       h: height of activated carbon on the designer

Backwash Flow Rate

Qb= k×Q

Qb: Backwash Flow Rate
k: 2-3

Pipe Size

a= Q/Vp 
d= (4×a/π)^0.5

a=Required Area of Pipes                d: Pipes Diameter
Vp: Velocity of Water in Pipes (1.5-2 m/s)

Amounr of Required Water for Backwashing

M= Qb×T

M: Required Water for Backwashing 
T: Time of Backwashing (usally 30 min)

Amount of Required Activated Carbon

C= h×A×Y

C: Amount Of Requierd Activated Carbon
Y: Specific Weight of Activated Carbon (450-500 kg/m3)

"جدول مشخصات فني فيلترهاي کربني"
 

Model

Flow Rate(m3 /hr)

Backwash(m3/hr)

Dimension

Pipe Size(in)

Thickness(mm)

Diameter of Nozzles 
(inlet & outlet)(in)

Required Water for Backwashing in 30 min(m3)

Mass of Activated Carbon (kg)

Dia(cm)

Height (cm)

TZCF-0

1. 25-1 .5

2.5 -3

40

90

1

4

1

1.25-1.5

30

TZCF-1

2.00-2.5

4-5

50

90

1

4

1

2 00-2.5

45

TZCF-2

2.80 -3.5

5.6 -7

60

90

1. 5

4

1. 5

2. 80-3. 5

65

TZCF-3

3.85- 4.6

7.7-9. 2

70

150

1. 5

5-6

1. 5

3.85-4.6

105

TZCF-4

5 -6

10- 12

80

150

1. 5

5- 6

1. 5

5- 6

140

TZCF- 5

6.35- 7.63

12.7 -15 .27

90

150

2

6-8

2

6.35-7.63

175

TZCF-6

7. 85-9.42

15.7-18. 85

100

150

2

6 -8

2

7.85-9.42

215

TZCF-7

11.30- 13.57

22.6 -27.14

120

150

2. 5

6- 8

2. 5

11. 30-13. 57

310

TZCF-8

17 . 65-21.2

35.3 -45 . 4

150

150

3

6- 8

3

17.65 -21. 2

480

TZCF-9

25.40 -30.54

50.8- 61

180

150

4

6-8

4

25. 40-30.54

690

TZCF-10

31.40-37.7

62. 8-75.4

200

150

4

8- 10

4

31.40-37.7

850

TZCF-11

38.00- 45.6

7691.23

220

150

4

8- 10

4

38.00 -45.6

1030

TZCF- 12

49-59

98-118

250

150

5

8-10

5

49 -59

1325

فلوچارت محاسبات فيلترهاي شني:

Diameter of Vessel

A=Q/V
D= (4×A/π)^0.5

A:Reqired Area                        V: Velocity of filtration (7.5-12 m/hr)
Q: Flow Rate                            D: Required Diameter

Height of Vessel

H= h+ he+hf

H: Height of Vessel           he: Bed Expantion (at least 50% h)
hf: Free Board                  h: h depends on the kind of filter (single or Dual)

Backwash Flow Rate

Qb= k×Q

Qb: Backwash Flow Rate
k: 2-3

Pipe Size

a= Q/Vp 
d= (4×a/π)^0.5

a=Required Area of Pipes                d: Pipes Diameter
Vp: Velocity of Water in Pipes (1.5-2 m/s)

Mass of Required Water for Backwashing

M= Qb×T

M: Required Water for Backwashing 
T:Time of Backwashing (usally 30 min)

"جدول مشخصات فني فيلترهاي شني"

Model

Flow Rate (m3/hr)

Backwash(m3/hr)

Dimension

Pipe Size(in)

Thickness(mm)

Mass of Silica(kg)

Diameter of Nozzles
(inlet & outlet)(in) 

Required Water for Backwashing in 30 min(m3) 

Dia(cm)

Height(cm)

TZVF- 0

1.25-1.5

2.5- 3

40

90

1

4

140

1

1.25-1.5

TZVF- 1

2. 00-2.5

4- 5

50

90

1

4

220

1

2. 00-2.5

TZVF- 2

2.80 -3.5

5.6 -7

60

90

1.5

4

320

1. 5

2.80-3.5

TZVF- 3

3. 85-4. 6

7.7-9.2

70

150

1.5

5- 6

510

1. 5

3.85-4.6

TZVF- 4

5 -6

10-12

80

150

1.5

5- 6

670

1. 5

5- 6

TZVF-5

6. 35-7.63

12.7-15.27

90

150

2

6- 8

850

2

6. 35-7. 63

TZVF-6

7.85 -9.42

15.7-18. 85

100

150

2

6- 8

1050

2

7.85 -9. 42

TZVF- 7

11.30 -13.57

22.6-27.14

120

150

2.5

6- 8

1500

2. 5

11.30 -13. 57

TZVF-8

17.65 -21 .2

35.3-45.4

150

150

3

6- 8

2400

3

17.65 -21.2

TZVF- 9

25.40- 30.54

50.8-61

180

150

4

6- 8

3400

4

25.40-30. 54

TZVF-10

31.40-37.7

62.8-75.4

200

150

4

8- 10

4150

4

31. 40-37. 7

TZVF-11

38.00-45. 6

7691. 23

220

150

4

8- 10

5020

4

38.00- 45. 6

TZVF-12

49- 59

98-118

250

150

5

8- 10

6500

5

49 -59

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار