رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

آشغال‌گير

تصفيه اوليه مي‌تواند شامل مراحل مختلفي باشد که هر يک به منظور حذف مواد مختلف طراحي مي‌شوند. انتخاب نوع فرايند مورد استفاده در تصفيه اوليه به مجموعه سيستم و طبيعت فاضلاب ورودي بستگي دارد. فرايند آشغالگيري قطعات بزرگ مواد جامد را از فاضلاب جدا مي‌کند. آشغالگيرهاي هشت ميله‌اي مواد جامد بزرگتر از 2.5 cm را، از قبيل سنگ، قطعات چوب ، پارچه، ظروف پلاستيکي و غيره را از فاضلاب جدا مي‌کنند. هر يک از ميله‌هاي آشغالگير 4.6 متر ارتفاع دارد.
آب از ميان ميله‌هاي آشغالگير عبور کرده و بدين ترتيب دانه‌هاي درشت و قطعات ديگر از جريان آب حذف مي‌شوند. خرده ريزه هاي موجود ممکن است باعث گرفتگي آشغالگير شوند که باعث کند شدن حرکت جريان و نيز کند شدن چرخش محور محرکه مي‌شود. پس از آشغالگيري، فاضلاب توسط يک کانال به دانه‌گيرها هدايت مي‌شود و در شرايط ويژه به يک مجراي زيرزميني کنارگذر فرستاده مي‌شود.

تصفیه آب شیرین کن تهران زیست

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار