رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

مخزن تحت فشار

تانک فشار ظرفي سربسته است که به منظور نگه‌داري گازها و مايعات در فشاري متفاوت از فشار محيط، طراحي شده است. مخازن فشار براي کاربردهاي گوناگون در صنعت و بخش خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. 
- مخازن تهيه هواي فشرده صنعتي
- تانک‌هاي ذخيره آب داغ خانگي
کاربرد
در راهبري تانک‌ها، هوا در تانک فشار نيروي لازم براي فرستادن آب به لوله‌ها و نقاط مختلف را فراهم مي‌کند و آن را به سمت شيرها با سرعت‌هاي مورد نياز هدايت مي‌کند. اگر به هر دليلي هواي داخل تانک خارج شود، نيروي پيشران از بين خواهد رفت. اين اتفاق ممکن است به دليل جذب هوا به وسيله آب به موجب فشاري که به آن تحميل مي‌شود رخ دهد. همچنين نشت مقدار کمي هوا در محل اتصالات مي‌تواند منجر به فرار هوا و در نتيجه از بين رفتن نيروي پيشران شود. به منظور غلبه بر بروز چنين اتفاقاتي هوا به وسيله همان پمپي به داخل تانک فرستاده مي‌شود که آب را به ساير نقاط پمپ مي‌کند. با اين روش هوا ب همراه آب وارد مخزن شده و حباب‌هاي هوا به سمت بالا و به سطح مي‌روند. اگر در هر زمان فشار در تانک وجود نداشته باشد، هوا به طور جداگانه به داخل تانک پمپ مي‌شود.

 

 

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار