رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

مبدل حرارتي

 

 

 

مبدل‌هاي حرارتي دستگاه‌هايي هستند که به منظور انتقال گرماي کافي از يک محيط به محيطي ديگر ساخته مي‌شوند، و به طور گسترده‌اي در فرآيندهاي مهندسي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از اين جمله مي‌توان به intercoolerها، pre-heater ها، بويلرها و چگالنده ها در نيروگاه‌هاي انرژي اشاره کرد. 
کاربرد
سمت داغ لوله و مايعات سمت پوشش خنک با هم ترکيب نمي‌شوند. مايع خنک‌کننده لوله داغ را دربرگرفته و از ميزان انرژي گرمايي در حالي که از مبدل حرارتي عبور مي‌کند، مي‌کاهد. زماني که جريان مايع خنک‌کننده در اطراف لوله‌ها افزايش پيدا کند (زماني که شيرها باز مي‌شوند) گرماي بيشتري حذف شده و دماي مايع خروجي کاهش مي‌يابد. 
متغير اندازه‌گيري شده در فرايند دماي مايع داغ خروجي از مبدل مي‌باشد. کنترل‌کننده قرارگرفته در در خروجي به شير سيگنال مي‌فرستد تا نرخ جريان مايع خنک‌کننده را در سمت پوششي بررسي کرده و دماي مايع داغ خروجي را در نقطه مورد نظر نگه دارد. جريان مايع گرم به عنوان يک عامل اصلي در فرايند عمل مي‌کند.

 

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار