رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

دي اريتور

علل کاربرد دي اريتور
وجود گازهاي اکسيژن و دي اکسيد کربن در آبهاي تصفيه شده مورد مصرف در ديگهاي بخار واحدهاي صنعتي و مسکوني سبب ايجاد ضايعاتي از قبيل ايجاد حفره‌هاي موضعي، خوردگي در لوله هاي برگشت (کندانس) و ... مي‌گردد. لذا با استفاده از دستگاه دي اريتور حذف گازهاي اکسيژن و دي اکسيد کربن از آب اقدام مي‌شود. ضمناً درجه حرارت آب به نحوه مطلوب افزايش مي يابد.
مقدار PH پايين در آب ورودي منجر به ايجاد صدمات شديد در سيستم بويلر مي‌شود. با اينکه گازهاي محلول و مقدار PH پايين در آب ورودي را مي‌توان با افزودن مواد شيميايي کنترل و يا حذف کرد، حذف اين گازها به طريق مکانيکي روشي اقتصادي‌تر و کارآمدتر به نظر مي‌رسد. اين روش مکانيکي همان‌گونه که بيان شد روش استفاده از دي‌اريتور بوده که باعث افزايش طول عمر سيستم بخار به مقدار زيادي مي‌شود. بدين ترتيب دي اريتور دستگاهي است که به طور گسترده در حذف هوا و گازهاي محلول ديگر از آب ورودي به بويلرهاي توليد بخار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مزاياي دي اريتورهاي تهران زيست
از مزاياي دي اريتورهاي ساخت شرکت تهران زيست مي توان به موارد زير اشاره نمود:
- کاهش اکسيژن محلول در آب تا 005/0 ميليگرم در ليتر
- به لحاظ جداسازي آب از گاز در ستون جداکننده، اختلاط بخار با آب ذخيره شده در مخزن دي اريتور صورت نمي پذيرد.
- استفاده از مبدل حرارتي جريان مخالف در ستون جدا کننده که در مقايسه با نمونه هاي مشابه از نقطه نظر اقتصادي کاملاً مقرون به صرفه مي باشد.
- کارايي بالاي دستگاه در مقايسه با نمونه هاي مشابه و حذف کامل گازهاي مضر از آب 
- عدم نياز به مبدل حرارتي بخار به آب جداگانه
- کاهش هزينه هاي جانبي مانند تله بخار و شيرهاي کنترل بخار
دستگاه هاي دي اريتور ساخت اين شرکت به صورت کلي TZDE ارائه مي گردد. ظرفيت اين دستگاه ها از 1500 تا 135000 پوند بر ساعت مي باشد.
طراحي و ساخت ظرفيت هاي بالاتر نيز بنا به نياز مصرف کننده مقدور مي باشد.

تصفیه آب شیرین کن تهران زیست تصفیه آب شیرین کن تهران زیست
 
Model Inlet water temp) °c(

TZDE 8

TZDE 12

TZDE 16

TZDE 20

TZDE 24

TZDE 30

TZDE 36

TZDE 42

200

5000

11000

20000

30000

40000

69000

100000

135000

180

4000

9000

16400

24800

36000

56600

82000

111000

150

2700

6000

11000

17000

24000

38000

55000

75000

130

2400

4500

9800

15200

21600

34000

49000

666000

100

2000

4500

8000

12500

18000

28000

40000

540000

50

1500

3500

6000

10000

15000

23000

33000

45000

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار