رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

اير سپراتور

جدا کننده هوا
جدا کننده‌هاي هوا جزئي مهم در سيستم‌هاي گرمايي مي‌باشند. جداکننده هوا مي‌تواند در هر قسمتي از سيستم و به شکلي ايده‌آل بعد از پمپ در سمتي که آب دريافت مي‌شود و به منظور جداسازي هوا و ساير گازها فرستاده مي‌شود، قرار گيرند. اين جداکننده دربرگيرنده يک شبکه فلزي مرکزي آرام‌کننده جريان است که جريان را شکسته و آرام مي‌کند و منجر به پخش گازها به سطح عمودي آن مي‌شود. زماني که ميزان هواي تنباسته شده از فشار معين شده تجاوز نمود، شناور پايين آمده و هوا به طور خودکار خارج مي‌شود. اين وسيله با سرپوشي محافظ به منظور جلوگيري از درروهاي اتفاقي کامل مي‌شود. 
کاربرد
جداکننده هوا فرايند و سيستمي براي جداسازي مواد با چگالي بالا و پايين به وسيله جريان هوا مي‌باشد. مواد جامد مختلط به سمت ورودي يک محفظه جداسازي متوالي که در آن سطوح مايل قرار گرفته‌اند و مي‌لغزند فرستاده مي‌شود. يک فن هوا را به سمت راهي سربسته مي‌فرستد که شامل يک مجرا از خروجي فن و يک مجراي فرعي مي باشد. مجراي خروجي فن براي گرداندن هوا به محفظه جداسازي و مجراي فرعي به منظور فراهم کردن يک عامل امولسيون کننده تيغه‌اي هوا باي هدايت کردن يک جت هواي با سرعت بالا در مقابل مواد با سقوط آزاد در محفظه مي باشند. فن هوايي را که دربرگيرنده مواد نسبتاً سبک در محفظه مي‌باشد و بدين وسيله به طور مشلبه مواد سنگين را از محفظه در طول يک مجراي متصل به ورودي يک وسيله پاک کننده هوا، مانند جداکننده غبارگير جدا مي‌کند. هواي تميز شده که از دستگاه پاک‌کننده گردو غبار خارج شده و به وسيله فن به طور متداول به محفظه جداسازي گردانده مي‌شود. جريان هوا در محفظه به طور کلي در جريان مخالف با حرکت مواد سنگين در محفظه مي‌باشد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار