رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

کارکنان اصلي

 

√ دکترای مهندسی آب و فاضلاب

دکتر علی ترابيان

√ 25 سال سابقه در طراحی تصفيه خانه آب
√ استاد دانشگاه تهران
 
 دکترای مهندسی آب و فاضلاب

دکتر اميرحسام حسنی

 18 سال سابقه در فرايندهای تصفيه آب
 
 مهندس تأسسيسات

يوسف ترابيان

 20 سال سابقه در تصفيه آب و طراحی تأسسيسات حرارتی
 
 مهندس صنايع

کاظم رستمی

 20 سال سابقه در توليد و ساخت
 
 فوق ليسانس مهندسی آب و فاضلاب

آزاده ترابيان

 MBA بازاريابي
 
 ليسانس حسابداری

کمال علی حسينی

25  سال تجربه در امور مالی و حسابداری

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار