رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

تصفيه فاضلاب شهری

کاهش در هزينه‌ها و پاک‌سازي اثرات مخرب زيست‌محيطي از فاضلاب سبب رسيدن به کيفيتي مي‌شود که مي‌توان آب را مورد استفاده مجدد قرار داد که نه تنها موجب گامي اساسي در بازچرخش مجدد آب مي‌شود بلکه وسيله‌اي براي حفاظت از درياچه‌ها، رودخانه‌ها و درياها در جهان مي‌باشد. مهارت‌هاي تکنيکي اين شرکت در برگيرنده فرايندهاي نوين ترکيبي در فرايندهاي فيزيکي، بيولوژيکي و فيزيکي ـ شيميايي مي باشد به طوري که خروجي مي‌تواند مورد استفاده مجدد قرار گرفته و يا با اطمينان خاطر به آب پذيرنده تخليه گردد.

تکنولوژي هاي مورد استفاده:
 فرايندهاي هوازي
 فرايندهاي بي‌هوازي
 فرايند بيوراکتور ممبرين
 بيو فيلتراسيون
 ترسيب
 انعقاد
 لخته‌سازي
 DAF
 هضم لجن
 خشک کردن لجن

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار