رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

آب صنعتي

افزايش کيفيت و کاهش قيمت‌ها با استفاده از بهينه‌سازي بازپرخش آب در کشورهاي توسعه يافته ميزان آب مصرفي در صنعت بيشتر از ميزان آب مصرفي شهري مي‌باشد. بنابراين حفاظت از منابع آب امري مهم و اساسي مي‌باشد. شرکت تهران زيست و همکاران تکنولوژي‌هاي موجود را در فرايند تصفيه آب ارائه بهبود و رائه مي‌دهد. کيفيت تصفيه‌خانه‌ها، مقرون به صرفه بودن و توليد آب با کيفيت عالي از اهداف اصلي اين شرکت مي‌باشد. 
تکنولوژي‌هاي به کار برده شده:
  تبادل يوني
  ترسيب
  انعقاد
  √ لخته‌سازي
  فيلتراسيون
  جذب
  تکنولوژي UV
  تکنولوژي ممبرين‌ها

 

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار