رزین کاتیونی

تصفیه آب

 • 01.jpg
 • 1.jpg
 • 02.jpg
 • 2.png
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • health-care.jpg
 • medical-assist.jpg
 • oo.jpg
 • Picture2.jpg
 • Picture8.jpg
 • SCD880.jpg

حيطه کاري

شفعاليت‌هاي شرکت تهران‌ زيست به 4 طبقه اصلي تقسيم مي‌شود. دياگرام زير حيطه کار فعاليت هاي اين شرکت را به طور کلي نمايش مي‌دهد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار