آب شیرین کن،دستگاه آب شیرین کن

تصفیه آب

  • 1.jpg
  • 2.png
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • SCD880.jpg

حيطه کاري

شفعاليت‌هاي شرکت تهران‌ زيست به 4 طبقه اصلي تقسيم مي‌شود. دياگرام زير حيطه کار فعاليت هاي اين شرکت را به طور کلي نمايش مي‌دهد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار